Medlemsavgifter

Årsavgifter Domsjö Båtklubb

Avgifter för medlemmar- anmälningsavgift

200 kr


- medlemsavgift

300 kr


- medlemsavgift stödmedlem

250 kr


- kajplats med y-bom

850 kr


- tillfällig kajplats

300 kr

per vecka

- uppställningsplats på land

500 kr


- underhållsavgift

600 kr


- arrendeavgift för egna båthus

1 200 kr

Avgifter för icke medlemmar- Sjösättning vid ramp

400 kr

per gång

- Mastkran

300 kr

per gång
Arbetsplikt

- 8 timmar per år dock 20 timmar under 2024 till följd av omfattande arbete med kajen.

- Ej arbetade timmar debiteras med 100 kr/tim


Deponeringsavgifter

- båthamnsnyckel 2 000 kr, återfås vid återlämnande av nyckel

- kajplats med Y-bom 4 000 kr, återfås efter lämnad kajplats

- deponeringavgift hamnutveckling 6 000 kr, återfås efter avslutat nyttjande av hamnen