Om klubben

Styrelse

Stig Söderberg

Ordförande

070-3288565

Mathias Westerlund

Sekreterare


Per Lundin

Kassör


Lars Gradin

Styrelseledamot


Robert Gidlund

Styrelseledamot


Anders Sondell

Styrelsesuppleant


Pär Almen

Styrelsesuppleant

Lars Gradin

Hamnfogde

070-5808166

Henrik Hörnfeldt

Kranansvarig


Om

Domsjö båtklubb är en klubb med ca 100st medlemmar. Föreningen bildades 1952. Vi hade arrende på tomten fram till 2007, numera äger vi tomten och utför därför ett antal förbättringsåtgärder i hamnen.


Det finns sjösättningsramp för att sjösätta och ta upp båtar samt en mastkran för segelbåtsägare.

 

Totalt disponerar föreningen 15000 kvadratmeter.

 

Hamnen består av ett 40-tal båtplatser med y-bommar och några få platser för större båtar.


Kontakt:

info@domsjobatklubb.se


Årsavgifter Domsjö Båtklubb


Avgifter för medlemmar :

- anmälningsavgift 200kr

- medlemsavgift 300:-  (250kr passiv medlem)

- kajplats med Y-bom 850:-

- tillfällig kajplats 100:- / vecka   

- uppställningsplats på land  500:-

- underhållsavgift 600:- (inköp mtrl)

- arrendeavgift för egna båthus  1200:-


Avgifter för icke medlemmar :

- sliphyra per gång    400:-

- mastkran per gång    300:-


Arbetsplikt 8 timmar per år

Ej arbetade timmar debiteras med 100:-/ tim


Deponeringsavgifter :

-  båthamnsnyckel 2000:- återfås vid återlämnande av nyckel

-  kajplats med Y-bom 4000:- återfås efter lämnad kajplats

-  deponeringavgift nya 6000:- återfås efter avslutat nyttjande av hamnen


E-mail

info@domsjobatklubb.se

Ordförande

Stig Söderberg

070-3288565

Hamnfogde

Lars Gradin

070-5808166